درنگ: این تایرها از الگویی مشابه کیسه‌های هوای درون ریه‌های انسان بهره برده‌اند و با استفاده از مواد ارگانیک قابل بازیافت و بازیافت شده، درون چاپگرهای سه‌ بعدی چاپ می‌شوند. لایه‌ای باریک از لاستیک روی این مواد ارگانیک عاج‌های لاستیک را تشکیل می‌دهد.

حسگرهایی وضعیت لاستیک‌ها را به صورت مداوم تحت نظر دارند تا درصورت نیاز به تغییر یا ترمیم به راننده هشدار دهند. راننده همچنین می‌تواند در صورت نیاز به استفاده از نوعی خاص از لاستیک، مانند لاستیک ویژه مناطق کوهستانی با کمک ایستگاه‌های چاپ سه بعدی نوع لاستیک خود را تغییر دهد.