این نشریه «دونالد ترامپ» رئیس جمهوری آمریکا را در مقابل دختر بچه ای گریان به تصویر کشیده و نوشته است: به آمریکا خوش آمدید.

این طرح کنایه ای به سیاست موسوم به «مدارای صفر» دولت آمریکا در قبال مهاجران و پناهجویان و جدا کردن کودکان خردسال از والدینشان برای ارسال به اردوگاه های جداگانه است.