درنگ : طراحان بلژیکی در راستای استفاده راحت‏تر از رنده آن را به صورت جوجه‏ تیغی طراحی کردند. با این کار هم رنده کردن به خاطر سطح تقریبا افقی آن راحت‏تر شده و هم افراد می‏توانند به خاطر ظاهر جالب آن به راحتی در آشپزخانه قرارش دهند و نگران شلوغ شدن آشپزخانه نباشند، چرا که این رنده بی شباهت به وسایل تزئینی برای داخل آشپزخانه هم نیست.