درنگ: فردی به نام مارکو مندرس در هلند که به کشور لاله‌ها و مزارع گل فوق‌العاده شهرت دارد المان‌هایی به شکل گل برای زیبایی و تزئین شهر طراحی کرده است که می‌توان از آن به عنوان صندلی برای نشستن استفاده کرد. به فاصله کمی بعد از طراحی این صندلی‌ها نمونه‌های آن در بیشتر فضاهای شهرهای هلند دیده می‎شود.