هریک از صفحات آکوستیک در سالن کنسرت “الب‌فیلارمونی” به صورت جداگانه طراحی و ساخته شده‌اند تا بهترین تجربه شنیداری را برای حضار فراهم آورند.

اصلی‌ترین وظیفه این صفحات پراکنده ساختن امواج صوتی است. اگر سطح از صفحات صاف استفاده شود،‌موج صوتی مستقیم با آن برخورد کرده و در همان جهت به زمین می‌تابد. اما اگر سطح صفحات در سرتاسر سالن کنسرت ناهموار باشد،‌به ویژه درجاهایی که امواج صوتی با زمین برخورد می‌کنند، امواج در تمامی جهت‌ها تابانده می‌شوند.

برای طراحی این صفحات از برنامه‌ریزی و محاسبات بسیار دقیق ریاضیاتی استفاده شده تا بهترین نتیجه به دست آید. از این رو حجم بالای داده‌های به دست آمده خود به یکی از دشواری‌های اجرای اینم پروژه تبدیل شده‌بود. در بخش دیجیتال طراحی این صفحات،‌مهندسان مجبور شدند نرم‌افزاری با ۴۰ هزار خط کد بنویسند .

نتیجه این محاسبات، ساخت سالن کنسرتی است که صدای موسیقی در آن از شفافیت و وضوح بسیار بالایی برخوردار است.