ملانیا دوباره ترامپ را ضایع کرد!
  پس زدن دست ترامپ توسط همسرش که جنجالی شد

 

  • آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
  • بله   خیر