درنگ : ناصر بلیغ گفت: پزشکی قانونی این پرونده را بررسی کرده و نتیجه به قاضی پرونده اعلام شد. ما مجاز به بیان موضوع آزار و اذیت جنسی در پرونده اهورا نیستیم. آن را به قاضی پرونده اعلام کردیم و اگر مقام قضایی صلاح بداند اعلام می‌کند.

  فیلم | پرده‌برداری از جنایت هولناک قتل اهورای ۳ ساله | ادامه واکنش‌های مردمی
  فیلم | حرف‌های مادر اهورا و جزئیات ارتباطش با مرد جوان قاتل
  ادعای قاتل اهورای ۳ ساله مبنی بر نداشتن مشکل روانی | مادر کودک هم بازداشت است
  جزئیات جدید قتل کودک ۳ ساله رشتی پس از تعرض | فریادهای اهورا در مقابل شیطان