درنگ: خاندان سلطنتی بریتانیا در این مراسم از روی بالکن کاخ به تماشای پرواز نمایشی هواپیماها پرداختند درحالی که هزاران نفر در محوطه کاخ تماشاگر این مراسم بودند.

این مراسم با حضور ملکه الیزابت و همسرش پرنس فیلیپ، پرنس چارلز پسر ملکه و همسرش کامیلا پارکر، هری و ویلیام نوادگان ملکه و کیت میدلتون همسر ویلیام و دو فرزندشان به همراه تعداد دیگری از اعضای خاندان سلطنتی برگزار شد.