درنگ: جهانگیری پس از جلسه فوق العاده ستاد اقتصادی دولت برای مدیریت بازار ارز گفت: دولت از فردا به هر کسی که دلار بخواهد با نرخ ۴۲۰۰ تومان عرضه می کند.

وی افزود: هر قیمتی بالاتر از ۴۲۰۰ تومان برای دلار در بازار، مشمول قاچاق است و به شدت با آن برخورد می شود.