روایت ضرغامی از سنگکی محله‌شان و آقا محمود | شاطر محله مجازی کار است؛ جل‌الخالق!
  تصویر چهره و حجاب رابعه اسکویی در دیدار با ضرغامی | وعده ضرغامی به بازیگر زن بازگشته از شبکه جم