درنگ: زیباکلام در نامه‌ای به رئیس این دانشگاه نسبت به بازنشستگی اجباری خود اعتراض کرد. در بخشی از این نامه آمده است:

* پریشب آقای دکتر عسکرخانی تلفنی در مورد بازنشستگی اساتید سئوال کردند. گفتم در جریان نیستم. با تعجب گفتند چطور در جریان نیستید خود شما هم بازنشست شده‌اید.

* امروز پیگیری کردم و دیدم که در اسفندماه سال گذشته بازنشست شده‌ام

* جالب است که در دانشکده هم کسی نمی‌دانست

* من اعتراضی به بازنشستگی اجباری‌ام ندارم. یعنی فی‌الواقع اعتراضی هم می‌داشتم چیزی عوض نمی‌شد

* پرسشم آن است که به نظر جنابعالی، آیا وقتی دانشگاه می‌خواهد یک همکارش را بعد از چهل سال بازنشسته نماید جای آن ندارد که با علم واطلاع و یک احترام صوری به او و دانشکده‌اش صورت بگیرد؟

* فکرنکنم در حبشه هم با اساتیدشان این گونه برخورد کنند که امثال دکتر فرهاد رهبر، وزارت علوم، دانشگاه تهران، شورایعالی انقلاب فرهنگی و سایر پیشقراولان فرهنگ و تمدن مشعشع ایرانی-اسلامی برخورد می‌کنند. البته حق دارید.