درنگ : بهرام پارسایی عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس اظهار کرد: با توجه به بازتاب منفی موضوع آقای کریمی کشتی‌گیر ایرانی که از سوی مربی ترغیب به واگذاری مسابقه شده بود، من و آقای حسین زاده شکایتی را به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس ارائه کردیم.

وی افزود: قرار است مسئولین مربوطه از جمله وزارت ورزش در این‌باره گزارشی را به کمیسیون اصل ۹۰ ارائه کنند.

  علیرضا کریمی: اسراییل ظالم است اما اینکه زحمات من را نادیده می‌گیرند ظلم نیست؟
  ویدئوی کشتی‌گیر ایرانی که مصلحتی به روس‌ها باخت و با اسرائیل بازی نکرد | آخرین سنگر سکوته!