درنگ : براساس گزارش‌های محلی، بیشتر بخش بدن این مرد توسط شیرها خورده شده‌بود از این رو تشخیص هویت وی کار دشواری بوده‌ است و مقامات از روی تفنگ شکاری و فشنگ‌هایی که در کنارش بود حدس می‌زنند وی یک شکارچی غیرقانونی بوده‌ است.

بقایای جسد این مرد در نزدیکی پارک ملی «کروگر» واقع در استان لیمپوپوی آفریقای جنوبی کشف شده‌است و از آنجایی که این منطقه حفاظت‌شده‌است، مقامات جسد را به شکارچی «غیرقانونی» نسبت می‌دهند. به گفته پلیس، شیرها تقریبا تمام بدن این شکارچی را خورده‌اند و تنها سر و قسمت‌های پراکنده‌ای از بدن او باقی مانده است.

براساس سوابق تاریخی،‌شکار غیرقانونی کرگدن در منطقه‌ای که جسد در آن پیدا شده رواج زیادی داشته‌است،‌با این‌همه مشخص نیست شکارچی برای شکار شیرها وارد این منطقه شده یا کرگدن‌ها؛ زیرا اجزای مختلف بدن گربه سانان بزرگ نیز در قاره آفریقا و همچنین در خارج از این قاره مشتریانی داشته و در طب سنتی مورد استفاده قرار می گیرد.

شکار برای گوشت حیوانات و عاج فیل‌ها نیز در این منطقه رواج زیادی دارد و گاه شیرها صرفا برای انتقام‌جویی نیز شکار می‌شوند. بخش‌هایی که پس از شکار از بدن شیرها برداشته می‌شود، دندان‌ها و پنجه‌ها هستند.