درنگ: علی مطهری نماینده تهران، در جلسه علنی امروز مجلس و در زمان رای‌گیری درباره ایرادات شورای نگهبان به طرح اصلاح قانون بودجه ۹۶، به کنایه گفت: مجلس امروز در آرامش خوبی است، انگار نمایندگان جبران دیروز را می‌کنند.

وی با اشاره به تنش های روز گذشته در صحن مجلس در زمان حضور سیف، تصریح کرد: این اتفاقات نشانه اعتراض مجلس به مدیریت بانک مرکزی بود که همراه با توهین نبود. من نمی‌گویم اصل کار بد بود، ما می‌خواستیم آن زمان فقط فضا را آرام کنیم.

مطهری خاطرنشان کرد: دولت باید این پیام مجلس را دریافت کند.

بعد از صحبت‌های مطهری و رای‌گیری از مجلس برای رفع ایرادات شورای نگهبان در طرح اصلاح قانون بودجه ۹۶، نمایندگان جهت تامین نظر شورا ۵ جزء از این قانون را حذف کردند.

  فیلم | تنش در مجلس هنگام سخنرانی رئیس کل بانک مرکزی درباره افزایش نجومی نرخ دلار