درنگ: زهرانژادبهرام، حسن رسولی و حجت نظری از اعضای شورای اسلامی شهر تهران در گفتگو با ایرنا اخبار منتشره مبنی بر استعفای محمدعلی نجفی را تکذیب کردند.

اما یک مقام آگاه در شهرداری تهران در گفتگو با ایرنا استعفای محمدعلی نجفی از سمت شهرداری پایتخت را تایید کرد.

استعفای نجفی به شورا نرسیده است

«خلیل‌آبادی» عضو شورای اسلامی شهر تهران در این زمینه به فارس گفت: ما هم در حد شایعه استعفای شهردار را شنیده‌ایم ولی چیزی به شورای شهر ارائه نشده است. اگر قرار باشد شهردار استعفا دهد باید استعفایش را به شورا تقدیم کند اما چیزی به شورا نرسیده است.

وی گفت: بر فرض اینکه اگر وی استعفا هم داده باشند در حال حاضر فصل استعفا نیست چرا که شب عید است اگر آقای نجفی بخواهد استعفا دهد باید ابتدا در شورا موضوعات خود را مطرح کند و بعد شورا در مورد آن نظر دهد.