فرهنگ بابامحمودی سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی مازندران با بیان این مطلب گفت: تاکنون ابتلای فقط دو مورد از این افراد توسط انستیتو پاستور تائید شده است و بیماران در حال درمان در بیمارستان‎های نوشهر و امام خمینی (ره) ساری هستند.

وی تاکید کرد: تاکنون هیچ مورد مرگ ناشی از تب کریمه کنگو در استان مشاهده نشده است.

  نحوه پیشگیری از بیماری تب کریمه کنگو
  جدیدترین آمارها و هشدارهای وزارت بهداشت درباره تب کریمه کنگو