درنگ: دستور پخت غذاهای مختلف به صورت تصویری روی این پوستر‌ها که از جنس کاغذ‌های مخصوص پخت و پز هستند ترسیم شده‌ است، مقدار هر ماده غذایی در قالب حجم به شکل دایره یا در قالب تعداد با تکرار شکل ترسیم شده‌اند. فرد کافی است هر ماده را مانند کتاب رنگ‌آمیزی روی نقش آن قرار دهد و دو سر پوستر را بسته و آن را درون فر بگذارد تا غذا آماده شود.