محمد حسن کرمانی رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوائی و جهانگردی ایران در گفتگو با درنگ: گفت: موضوعی که در وهله نخست باید برای سفر به آن اشاره کرد، هزینه سفر است اما واقعیت این است که مردم ما به لحاظ اقتصادی در تنگنا هستند.

وی می‌گوید: بخش قابل توجهی از مردم درآمد ثابت دارند و وضعیت درآمدی آنها به گونه‌ایست که هزینه سفر در سبد خانوار جایگاه خاصی ندارد. در شرایطی که با رکود اقتصادی مواجهیم طبیعتا مردم برای سفر خود برنامه ریزی نمی‌کنند.

رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوائی و جهانگردی از طرح صندوق ملی سفر خبر داد و گفت: در این زمینه مذاکرتی با معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی صورت گرفته است تا بتوان مجوز تاسیس صندوق ملی سفر اخذ شود.

کرمانی گفت: آنچه که در طرح صندوق ملی سفر پیش بینی کردیم این است که هزینه بسیار اندکی از مردم دریافت شود و در مقابل در سال سهمیه سفر از محل بودجه صندوق به آنها داده شود. البته این طرح نیازمند حمایت دولت است که باتوجه به اتفاقات اخیر برای برخی موسسات مالی یک فرآیند سخت خواهد داشت.

وی درباره وضعیت اقتصاد آژانس‌های مسافرتی می‌گوید: با وجود اینکه تخلفات آژانس‌های مسافرتی بسیار اندک است و ما هم به عنوان انجمن صنفی برای دفاع از حیثت خود این تخلفات را مدام شناسایی می‌کنیم، اما متاسفانه برخی دخالت‌های افراد نااهل و بی‌صلاحیت بین مصرف کننده و آژانس‌ها فاصله ایجاد کردند و این بزرگترین خیانت به اقتصاد و اشتغال آژانس‎های خدمات مسافرتی است.

رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوائی و جهانگردی ادامه داد: تبلیغ‌های منفی برخی تیربون‌داران علیه آژانس‌های مسافرتی سبب شده تا مردم بلیت و هتل را شخصا و بدون مراجعه به آژانس‌ها خریداری کنند و چه بسا خدمات سفر را گرانتر از آژانس‌ها خریداری کنند اما تمایل آنها به آژانس‌ها کاهش یافته است.

این فعال صنعت گردشگری ادامه داد: در عین حال بخشی از مردم از سایت‌های بی نام و نشان فروش بلیت و تور خریداری می‌کنند که انتظار می‌رود رسانه‌ها این مسائل را به مردم اعلام کنند.

رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوائی و جهانگردی با بیان اینکه با توسعه دنیای فناوری اطلاعات طبیعتا خواسته مردم تغییر می‌کند گفت: آژانس‌ها باید بخشی از خدمات خود را مدرن کنند. بدون شک ظهور و بروز سایت‌های اینترنتی خرید و فروش بلیت و خدمات سفر به اقتصاد آژانس‌ها ضربه می‌زند و برای اینکه به بقای خود ادامه دهند باید در نوع ارائه خدمات خود تغییر دهند.