برخی سایت ها نوشته اند طرح اولیه پروژه تولید سمند شاسی بلند در ایران‌خودرو تایید شده است.

این در حالی است که از ۵ سال قبل تاکنون این طرح های اولیه منتشر می شود.

سمند شاسی بلند
سمند شاسی بلند