درنگ: گذشت آن زمان‌هایی که طلاق گرفتن یک تابو بود؛ یادم می‌آید قدیم‌ترها وقتی اشخاص مسن در مورد طلاق و اختلاف نظر زوجین می‌شنیدند سریعا می‌گفتند؛ «دختر با لباس سفید می‌ره خانه شوهر و با کفن سفید از آنجا بیرون می‌آید». البته من هیچ وقت موافق نظریه‌ای به این شوری نبودم و البته موافق رفتارهای عجیبی که به عنوان مدی جدید به تازگی به کار می رود، هم نیستم. از «جشن طلاق» گرفته تا «سلفی طلاق» که این روزها هشتگش با #divorceselfie حسابی داغ شده است!

«سلفی طلاق» تازه‌ترین پدیده‌ای است که وارد دنیای سلفی‌بازها شده است؛ زوج‌هایی که به پایان زندگی مشترک‌شان می‌رسند پس از خوردن مهر طلاق در شناسنامه، آخرین سلفی را با هم می‌گیرند و در صفحات مجازی خود به اشتراک می‌گذارند.

آنچه در ادامه خواهید دید متغلق به صفحات اینستاگرام چند کاربر خارجی است که قبل از طلاق، پس از آن و یا در فرآیند طلاق، سلفی‌هایی گرفته و منتشر کرده‌اند. نکته جالب این است که چهره اکثر آنها در تصاویر، خوشحال و نشان‌دهنده رضایت آنهاست و حتی برخی از آنها با نوشتن توضیحات HAPPY DIVORCE سعی به تاکید بر روی این موضوع دارند.