درنگ:  بدین ترتیب این چهارمین سالی است که طی ۳۹ سال گذشته اقتصاد ایران نرخ تورم تک‌رقمی را تجربه می‌کند. پیشتر و در سال‌های ۱۳۶۴ و ۱۳۶۹ نرخ تورم به ترتیب ۶.۹ و ۹ درصد بوده است.

اما از سال ۱۳۳۹ تا ۱۳۵۱ اقتصاد ایران به طور مستمر نرخ تورم تک‌رقمی داشته‌ است. فارغ از این ۱۲ سال، طی سال‌های ۱۳۱۵ تا ۱۳۵۷ نرخ تورم اقتصاد ایران در ۱۵ سال دیگر هم به طور غیرپیوسته تک‌رقمی بوده است.

مطابق اطلاعات رسمی ثبت شده در بانک مرکزی ایران از روند نرخ تورم سالانه اقتصاد ایران طی ۸۱ سال گذشته، ایرانی‌ها تنها در سه سال ۱۳۲۴، ۱۳۲۵ و ۱۳۲۹ شاهد کاهش سطح عمومی قیمت کالاها و خدمات بوده‌اند. در این سال‌ها نرخ تورم منفی شده و به ترتیب ۱۴.۴-، ۱۱.۵- و ۱۷.۲- درصد بوده است. اما طی ۷۸ سال سطح عمومی قیمت کالاها و خدمات روند صعودی داشته است.

رکورد گرانی در سال ۱۳۲۲ و به میزان ۱۱۰.۵ درصد ثبت شده است. یعنی در این سال متوسط قیمت کالاها و خدمات در ایران بیش از دو برابر شده است. البته از سال قبل از این رکورد، نرخ تورم از سال ۱۳۲۰ و در پی اشغال ایران توسط نیروهای متفقین در جریان جنگ جهانی دوم شتاب گرفته بود. به طوری که در سال های ۱۳۲۰ و ۱۳۲۱ نرخ تورم به ترتیب ۴۹.۵ و ۹۶.۲ درصد بوده است. رکورد بعدی نرخ تورم در سال ۱۳۷۴ و به میزان ۴۹.۴ درصد ثبت شده است.

روند تاریخی گرانی در بازار کالاها و خدمات موجب شده تا قدرت خرید ایرانی‌ها طی ۸۰ سال ۲۵ هزار برابر سقوط کند. به عبارت دیگر هر یک تومان در سال ۱۳۱۵ قدرت خرید یا ارزش ۲۵ هزارتومان در سال ۱۳۹۵ را داشته است. همچنین ۲۵ میلیون تومان سال ۱۳۹۵ در سال ۱۳۱۵ تنها به اندازه یکهزار تومان ارزش یا قدرت خرید داشته است.

برای محاسبه قدرت خرید سایر ارقام طی سال‌های مختلف می‌توانید به اینجا مراجعه کنید.