درنگ: کن نیوز نوشته است: گویا یکی از کارکنان حاضر در یکی از سکوهای نفتی دچار حمله قلبی شده که هلیکوپتر برای انتقال وی به خشکی به پرواز درآمده اما اندکی بعد سقوط می‌کند.

تا این لحظه دو نفر نجات پیدا کرده‌اند.