درنگ:  میکائیل کلور برشتولد سفیر آلمان در ایران در ⁧توییتر⁩ باانتشار عکسی که درآن سواربر نیسان⁩ آبی است نوشت:⁧ زامیاد ایرانی مثل اسب در خیابان‌ها می‌تازد؛ محصولات ایرانی قوی و محکم‌اند!