درنگ: احمدی‌نژاد در اطلاعیه‌ای اعلام کرد در پی ایجاد شرایط ویژه برای آقای حمید بقایی در بیمارستان، ناگزیر از لغو برنامه سفر و سخنرانی امروز خود در اصفهان شده‌است.

 

پوستر سفر احمدی نژاد به اصفهان که به دلیل وضعیت بقایی در بیمارستان لغو شد