جورج بوش پدر در مراسم تدفین همسرش «باربارا بوش» به منظور نشان دادن علاقه او به سوادآموزی از جوراب‌هایی با طرح کتاب استفاده کرد که این اقدام او موجب تعجب همگان شد (نشریه هیل)