درنگ: با توجه به نیازهای گروه‌های سنی و جنسی مختلف به انرژی و مواد مغذی همچنین با در نظر گرفتن عادات و رفتارهای تغذیه‌ای گروه‌های سنی و جنسی مختلف، سبد غذایی مطلوب برای این گروه‌ها تدوین شد.

در تدوین سبدهای گروه‌های سنی و جنسی مختلف همواره به این نکات توجه شده است:

  • تامین ۱۰۰ درصد نیاز افراد به انرژی و حداقل ۸۰ درصد نیاز به پنج ماده مغذی کلیدی از طریق سبد
  • کیفیت الگوی غذایی پیشنهاد شده بر اساس سهم درشت مغذی‌ها در تامین انرژی، بر اساس توصیه‌های تغذیه‌ای مربوط به پیشگیری از بیماری‌های غیرواگیر و مرتبط با تغذیه WHO/FAO در نظر گرفته شده است.

در ادامه به سه جدول که شامل سبد غذایی مورد نیاز گروه سنی بالای ۶۰ سال است، اشاره می‌شود.

نیاز به کلسیم در گروه سالمندان، با وجود تامین کلسیم روزانه به میزان ۷۸ درصد در مردان و ۸۳ درصد در زنان به منظور پیشگیری از مشکلات ناشی از کمبود کلسیم از جمله شکستگی‌های استخوان و بار ناشی از آن، توصیه می‌شود، بنابراین مصرف لبنیات در این گروه سنی باید افزایش یابد.

همچنین مصرف مکمل کلسیم نیز به طور جدی مورد تاکید قرار می‌گیرد و در برنامه های وزارت بهداشت مد نظر قرار گرفته است.