درنگ : قیمت‌های جدید خودروهای سایپا به شرح زیر است:

  • سراتو اتوماتیک ۲۰۰۰ آپشنال: ۱۰۴ میلیون و ۱۵۸ هزار تومان
  • سراتو دستی آپشنال: ۸۶ میلیون و ۴۲۹ هزار تومان
  • سراتو دنده اتوماتیک ۲۰۰۰: ۹۶ میلیون و ۱۴۵ هزار تومان
  • آریو دستی ۱۶۰۰: ۴۹ میلیون و ۷۴۵ هزار تومان
  • آریو اتوماتیک ۱۶۰۰: ۵۷ میلیون و ۸۱۵ هزار تومان
  • چانگان: ۶۹ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان
  • تیبا هاچ‌بک: ۲۸ میلیون و ۶۱۶ هزار تومان
  • ساینا: ۲۸ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان

پیش از این نیز در اواخر مرداد ماه گروه خودروسازی سایپا قیمت برخی محصولات خود را گران کرده بود.