حسن نوری در گفتگو با درنگ  با بیان اینکه اورژانس خدمات ارزنده‌ای به بیماران سکته‌های مغزی ارائه می‌دهد، اظهار داشت: هر دقیقه از سکته مغزی به اندازه بخشی از مغز ارزش دارد. با گذشت هر دقیقه از سکته مغزی، بخشی از مغز از بین می‌رود بنابراین سرعت عمل در درمان سکته مغزی بسیار مهم است.

وی ادامه داد: در سه و نیم ساعت اول، امکان درمان بسیار زیاد است. اگر سکته مغزی ناشی از لخته باشد که ۸۷ درصد موارد ناشی از لخته‌ها است در این فاصله زمانی با تزریق، لخته باز شده و سکته مغزی به طور کامل یا نزدیک به کامل از بین می‌رود.

به گفته این مقام مسئول سازمان اورژانس کشور، نیروهای اورژانس مهارت زیادی در تشخیص سکته مغزی و انتقال درمان‌های اولیه به بیمار دارند. تاکنون بیش از سه هزار مورد سکته مغزی به بیمارستان منتقل شدند و درصد قابل توجهی دارو دریافت کردند.

  فیلم | معاون اورژانس: گاهی دیر می‌رسیم | قطعاً با استانداردهای جهانی فاصله داریم

نوری گفت: ۶۰ درصد افرادی که داروی ضد سکته دریافت کردند به صورت کامل یا نزدیک به کامل درمان شدند.

وی در بخش دیگری از این گفتگو با اشاره به کاهش حوادث ترافیکی منجر به فوت توضیح داد: فوت حوادث ترافیکی به وضوح در حال کاهش است. سال ۸۸ بالغ بر ۲۷ هزار کشته در سال داشتیم که این رقم در سال ۹۵ به ۱۵ هزار و ۹۳۲ مورد فوتی کاهش پیدا کرد.

معاون فنی عملیات سازمان اورژانس کشور این میزان کاهش را قابل قبول ندانست و افزود: ۱۶ هزار کشته رقم قابل افتخاری نیست بلکه باید ناراحت هم باشیم.

وی خاطرنشان کرد: شدت حوادث ترافیکی ایران به علت استاندارد خودروها و فرهنگ غلط ترافیکی با معیارهای جهانی متفاوت است. این ۱۶ هزار فوتی محصول اشتباهات ما است و  فرهنگ غلط ترافیکی، باعث تکرار اشتباهات می‌شود.