درنگ : واحدی برای اندازه‎گیری خوبی وجود ندارد اما این دلیل نشده که United Nations (سازمان ملل متحد)، بهترین کشورها را از نظر «خوبی» انتخاب نکند. معیارهای این انتخاب مشارکت کشورها با دیگر کشورهای جهان، سلامتی و بهداشت، صلح جهانی و امنیت، فرهنگ، علم و تکنولوژی، کیفیت زندگی و … است. بر اساس این معیارها ۱۰ کشور «خوب» دنیا به ترتیب زیر معرفی شدند:

۱-  سوئد

۲- دانمارک

۳- هلند

۴- بریتانیا

۵- سوییس

۶- آلمان

۷- فنلاند

۸- فرانسه

۹- اتریش

۱۰- کانادا