درنگ : برای ساخت این مستند زیبا بیش از هزار ساعت در زیر آب اقیانوس‌های سرتاسر جهان فیلمبرداری شده‌ است. این فیلم ۱۵ سال پس از نسخه اول مستند سیاره آبی ساخته شده و پخش خواهد شد. این مستند زیبا که تنها ۵ دقیقه از آن در این تریلر کوتاه چشم‌ها را به خود خیره می‌کند، توسط واحد تاریخ طبیعی شبکه BBC ساخته شده و تقریبا محیط زیست سرتاسر جهان، از آفریقای جنوبی گرفته تا مصر، استرالیا، مکزیک، ژاپن و نروژ را پوشش داده‌است.