درنگ : به گفته گروهی از محققان، داشتن گونه برجسته که پهنای آنها با ابروها برابری کند، خوشایند‌ترین حالت صورت است. این نتیجه براساس تجزیه و تحلیل میانگین محاسبات صورت از روی عکس ۵۵ مدل زن با صورت‌های زیبا به دست آمده‌ است.

براساس همین داده‌ها دانشمندان دانشکده پزشکی دانشگاه تمپل در فیلادلفیا توانستند ایدآل‌ترین نسبت صورت را محاسبه کنند. به گفته آنها میانگین میان دو مردمک چشم در مدل‌ها ۵۹٫۲ میلیمتر است. اما اگر بخواهید در دسته زیبارویان قرار بگیرید باید فاصله عمودی میان چشم‌ها و گونه‌ها ۱۳٫۱ میلیمتر باشد.

این محاسبات به مدل صورت قلبی شکل افزوده شده‌است تا جراحان زیبایی بتوانند از آن به عنوان راهنمایی برای جراحی‌های زیبایی و کشیدن پوست استفاده کنند. این محاسبات WIZDOM نام گرفته‌است، که مخفف “پهنای میان‌گونه‌ای نیمه صورت” است. این معادله فاصله افقی میان برجسته‌ترین نقاط هر گونه را محاسبه می‌کند.

با این‌ همه دانشمندان می‌گویند رقم نهایی به دست آمده از این معادله را می‌توان به کمک آرایش و گریم و حتی نرم‌افزارهای ویرایش عکس فریب داد. از این خط فرضی می‌توان به عنوان معیاری برای بررسی فواصل دیگر نقاط صورت از یکدیگر استفاده کرد.

به گفته محققان، مفهوم زیبایی از بعد ریاضی به معنی وجود خطوط،‌ ابعاد و نسبت‌های ایده‌آل در صورت است تا چهره‌ای متعادل و متوازن ایجاد شود، از این رو چهره قلبی‌شکل اصلی‌ترین نماد برای جوانی است و همواره یکی از اهداف فراگیر جراحی‌های جوان‌سازی یا زیبایی صورت بوده‌ است. محققان همچنین دریافته‌اند طول پیشانی و عدد WIZDOM تقریبا نزدیک به یکدیگرند.