درنگ : پروانه سلحشوری عضو کمیسیون فرهنگی مجلس گفت:

* برای مسابقه دربی فردا میان استقلال و پرسپولیس به وزارت ورزش پیشنهاد داده‌ایم سهمی برای حضور بانوان تماشاگر در نظر بگیرند.

* {با اشاره به حضور بانوان تماشاگر در دیدار بسکتبال ایران و عراق} فراکسیون زنان به ویژه زنان عضو کمیسیون فرهنگی از ابتدای مجلس دهم به طور مرتب پیگیر موضوع حضور بانوان در ورزشگاه‌ها بود و تلاش کردیم تا با گفتمان‌سازی و فرهنگ‌سازی، حقی را که در سال‌های گذشته از بانوان سلب شده بود به آنها بازگردانیم.

* تلاش ما این است که علاوه بر ورزشگاه‌های سرپوشیده، بتوانیم زمینه حضور بانوان در ورزشگاه‌های بزرگ مانند فوتبال را نیز فراهم کنیم چرا که این موضوع را یک حق طبیعی برای بانوان می‌دانیم.

* تلاش ما برای جریان سازی در این خصوص با کمک وزیر ورزش و خانم محمدیان و نیز معاونت امور بانوان ریاست جمهوری موفقیت آمیز بوده به طوری که اکنون برای حضور بانوان در ورزشگاه های سرپوشیده مشکلی وجود ندارد.

* حضور بانوان وقتی واقعی که تمام زنان بتواند به ورزشگاه بروند نه اینکه طیف خاصی به صورت فرمایشی وارد شوند.

* برای من والیبال، بسکتبال و فوتبال فرقی ندارند و حضور زنان در همه ورزشگاه ها حقی است که باید از آن برخوردار باشند.

* ممکن است زمانی برای ممانعت از کاری، قانونی وجود داشته باشد اما وقتی قانونی نداشته باشیم نمی توانیم صرفا بر اساس یک قانون نانوشته عمل کنیم؛ در مورد حضور زنان در ورزشگاه ها هم هیچ منع قانونی وجود ندارد.

* در لایحه‌ای که درمورد وزارت ورزش اخیرا در کمیسیون فرهنگی بررسی شد، این موضوع را هم گنجانده ایم که باید شرایط و زمینه های حضور بانوان در ورزشگاه‌ها مانند سرویس بهداشتی و ورودی‌های جداگانه فراهم شود و البته اکنون این شرایط مهیاست.

* {آیا شرایط مذکور در ورزشگاه های فوتبال نیز فراهم است یا خیر} در فوتبال نیز این شرایط فراهم است؛ به طور مثال، در ورزشگاه تبریز، ورودی، آبخوری و جایگاه‌های جدا وجود دارد و مشکلی از این بابت نداریم.