درنگ : این تحقیق که توسط دانشمندان دانشگاه زوریخ انجام گرفته، علاوه بر نشان دادن دست و دلباز بودن خانم‌ها از فرایند‌های جالب زیست‌شیمیایی که در پس رفتارهای جنسیت‌های مختلف پنهان شده‌اند نیز پرده برداشته‌است. محققان از نتایج به دست آمده دریافتند تفاوت در میزان انتقال‌دهنده‌های عصبی تا چه حد می‌تواند در میزان توجه و دست و دلبازی زنان و مردان اثرگذار باشد.

در آزمایشی که برای شناسایی تغییرات ایجاد شده در شیمی مغز انسان و تاثیر آن بر رفتارهای مبتنی بر جنسیت طراحی شده‌بود، محققان گیرنده‌های دوپامین را در گروهی از داوطلبان محدود کرده و مغز آنها را در حالی که به آنها مبلغی پول داده می‌شد تحت نظر گرفتند.

دوپامین انتقال‌دهنده عصبی است که وظایف مختلفی را در مغز به عهده دارد. یکی از آنها حس لذت و جایزه را به یکدیگر مرتبط می‌کند. آن حس خوبی که در زمان تعریف شنیدن یا دستیابی به یک هدف به شما دست می‌دهد تحت تاثیر این ماده شیمیایی ایجاد می‌شود.

محققان پژوهش خود را روی ۵۵ داوطلب،‌۲۷ زن و ۲۸ مرد انجام دادند. داوطلبان به صورت اتفاقی در دو گروه تقسیم شدند و پس از آن به تعدادی از آنها مسدود‌کننده دوپامین و به تعدادی دیگر دارونما داده شد.

به این افراد دو وظیفه محول شد،‌ در مرحله اول افراد دو انتخاب داشتند: یا مقداری فرانک سوئیس به آنها داده می‌شد تا آن را نگه دارند و یا جایزه‌ای به آنها داده می‌شد تا نیمی از آن را به  یک دوست یا فردی غریبه در گروه بدهند. وظیفه دوم که نقش کنترل آزمایش را به عهده داشت این بود که افراد باید میان جایزه‌ای کوچک‌تر و یا جایزه‌ای بزرگتر، درصورتی که ۹۰ روز صبر می‌کردند، انتخاب می‌کردند. پس از ارزیابی نتایج،‌ نوع داروهای دو گروه با یکدیگر تعویض شده و آزمایش‌ها بار دیگر تکرار شد.

نتایج نشان داد زنانی که دارونما دریافت کرده بودند در ۵۱ درصد از موارد جایزه خود را با دیگران تقسیم می‌کردند، درحالی که مردان در ۴۰ درصد موارد این رفتار را نشان می‌دادند. زنانی که مسدود‌کننده دوپامین دریافت کرده‌بودند در ۴۵ درصد از موارد به تقسیم پول یا جایزه خود اقدام می‌کردند و مردان در ۴۴ درصد از موارد حاضر به تقسیم اموال خود بودند. به بیانی دیگر، زنان در هر دو وضعیت نسبت به مردان دست‌و دلبازی بیشتری از خود نشان دادند.