درنگ : رضایت از زندگی با خانواده همچنان درصد بالایی در میان ایرانیان دارد و به عبارتی دیگر اکثر جوانان ایرانی و اعضای یک خانواده همچنان ترجیح می‌دهند که تا پیش از ازدواج در کنار خانواده خود زندگی کرده و پس از آن هم درمیان اعضای خانواده جدید خود باشند. بر اساس پژوهش‌هایی که از سوی معاونت زنان و امور خانواده ریاست جمهوری در این زمینه انجام شده، شاخص «رضایت از زندگی با خانواده» در همه استان‌ها در سطح بالایی قرار دارد.

نتایج یک پژوهش درباره رضایت از زندگی میان زنان و دختران ۱۵ تا ۲۴ ساله را در جدول زیر ببینید

رضایت از زندگی در کنار خانواده

 

 • زنان ساکنان استان قزوین با ۹۵٫۹۹ درصد بالاترین رضایت از زندگی در کنار خانواده را دارند
 • زنان همدانی با ۸۵٫۲۴ درصد پایین‌ترین رتبه رضایت از زندگی در کنار خانواده را دارند
رضایت از زندگی با دوستان
 • زنان هرمزگانی با ۸۸٫۰۱ درصد بیشتر از سایر هموطنان از زندگی با دوستانشان رضایت دارند
 • زنان اصفهانی با ۷۰٫۰۳ درصد در پایین‌ترین رتبه رضایت از زندگی با دوستانشان قرار گرفته‌اند
رضایت از محل تحصیل
 • پایین‌ترین میزان رضایت از محل تحصیل در کشور با ۶۵٫۶۱ درصد به زنان چهارمحال بختیاری اختصاص دارد
 • زنان خراسان جنوبی با ۹۵٫۰۸ درصد رتبه اول رضایت از محل تحصیل قرار دارند
رضایت از محیط زندگی
 • زنان قزوینی با ۷۹٫۳۶ درصد بالاترین رضایت از محیط زندگی را در میان زنان ایرانی دارند
 • زنان خراسان جنوبی با ۶۵٫۵۸ درصد کمترین میزان رضایت از محیط زندگیشان را دارند
رضایت شغلی
 • زنان خراسان جنوبی با ۶۵٫۰۴ درصد پایین‌ترین رضایت شغلی را در میان زنان سایر استان‌های کشور دارند
رضایت از درآمد
 • زنان استان مرکزی با ۸۰٫۵۵ درصد بالاترین سطح رضایت از سطح درآمد را دارند
 • زنان زنجانی با ۳۹٫۳۷ درصد از درآمدشان کمترین رضایت را دارند
رضایت از زندگی در میان زنان غیر شاغل، فاقد درآمد و غیر محصل
 • زنان غیرمحصل آذربایجان غربی با ۷۱٫۲۳ درصد بالاترین میزان رضایت از زندگی در میان این دسته از زنان را دارند
 • زنان غیرمحصل سمنانی با ۳۱٫۴۹ درصد پایین‌ترین رضایت از زندگی در میان این دسته از زنان را دارند
 • زنان غیرشاغل اردبیلی با ۷۴٫۴۹ درصد پایین‌ترین میزان رضایت از زندگی در میان این دسته از زنان را دارند
 • زنان فاقد درآمد لرستانی با ۹۶٫۸۴ درصد بیشترین رضایت از زندگی در میان این دسته از زنان را به خود اختصاص داده‌اند
 • زنان فاقد درآمد خراسان شمالی با ۸۰٫۶۹ درصد کمترین رضایت از زندگی در میان این دسته از زنان را دارند
رضایت از خود
 • زنان خراسان جنوبی با ۹۳/۳۲ درصد بیشترین رضایت از خود در زندگی را دارند
 • زنان اردبیلی با ۸۰/۰۳ درصد کمترین میزان رضایت از خود را دارند