درنگ: بر اساس اطلاعات به دست آمده در حالی که تعداد پروازهای عبوری از فراز ایران به طور میانگین در شبانه روز ۹۵۵ پرواز از آسمان ایران بود اما از بامداد ۱۶ خرداد که مسیر عبور پروازهای قطر به سمت مقاصد بین المللی به آسمان ایران منتقل شد بیش از ۳۰۰ پرواز به پروازهای عبوری معمول اضافه شد به طوریکه طی ۲۴ ساعت گذشته رکورد انجام این پروازها شکسته شد و حدود ۱۳۴۰ پرواز از آسمان کشور عبور کرد.

پس از تحریم هوایی قطر از سوی ۴ کشور عربستان، بحرین، امارات، مصر و بسته شدن فضای این کشورها بر روی پروازهای قطری، فضای ایران ، تنها مسیر دسترسی پروازهای این کشور به مقاصد اروپا و آفریقا بود.

  تاثیر رویدادهای منطقه بر آسمان ایران | افزایش ۲۰۰ پرواز عبوری از ایران

اما پس از این تنش‌های کشورهای عربی، سازمان جهانی هواپیمایی (ایکائو) و قطر درخواست مجوز عبور از آسمان ایران را ارائه کردند که با موافقت ایران از ساعت ۴:۳۰ بامداد ۱۶ خرداد تمام پروازهای قطر به مقاصد اروپا و آفریقا به آسمان ایران روانه شدند.