درنگ: در آستانه میلاد امام رضا (ع) رکورد پروازهای فرودگاه بین‌المللی مشهد شکسته شد؛ از بامداد پنجشنبه تا شب میلاد امام رضا در فاصله ۲۴ ساعت رکورد پروازهای این فرودگاه زده شد به طوریکه در این مدت این فرودگاه میزبان ۳۰۰ پرواز ورودی و خروجی بود.

همچنین در شبانه روز  گذشته ۴۲ هزار مسافر از طریق ۳۰۰ پرواز ورودی و خروجی از این فرودگاه اعزام و پذیرش شدند.

مراسم استقبال از زائران امام رضا در فرودگاه بین‌المللی مشهد

پیش از این بیشترین رکورد پروازهای فرودگاه بین‌المللی مشهد در تیرماه با ۲۸۰ نشست و برخاست ثبت شده بود که این رکورد روز گذشته در آستانه میلاد امام رضا شکسته شد.