درنگ :  ملکه الیزابت بعد از استعفای موگابه مسن‌‏ترین رهبر دنیاست. موگابه روز سه‎شنبه به دلیل کودتای نظامی بعد از ۳۷ سال از سمتش استعفا داد.

بعد از استعفای او ملکه الیزابت رهبر بریتانیا با ۹۱ سال سن مسن‌‏ترین رهبر دنیا است. همچنین در سال ۲۰۱۵ او تبدیل به دومین پادشاه بریتانیا از نظر مدت پادشاهی در بریتانیا شده بود و توانسته بود ملکه ویکتوریا که ۶۳ سال سلطنت کرده بود را پشت سر بگذارد. در سال ۲۰۰۷ هم او مسن‏‌ترین پادشاه تاریخ بریتانیا شده بود، عنوانی که ملکه ویکتوریا، مادربزرگش هم به آن دست پیدا کرده بود.

  راز بزرگ ملکه الیزابت و کیفی که همیشه همراه دارد
  رژیم غذایی ملکه الیزابت | ممنوعیت خوردن موز کامل در خانواده سلطنتی