مطالعات زیادی درباره مزیت‌های رژیم غذایی مدیترانه‌ای انجام‌شده اما تحقیقی که مستقیم روی افراد مسن منطقه تمرکز کرده باشد، انجام‌نشده بود.

تحقیق جدید صورت گرفته توسط I.R.C.C.S موسسه مغز و اعصاب مدیترانه در ایتالیا این موضوع را به‌طور علمی و روی ۵۲۰۰ نفر بالای ۶۵ سال به مدت ۸ سال انجام داده و به نتایج درخور توجهی هم رسیده است. تحقیق دوم با افزایش تعداد افراد موردبررسی قرارگرفته به ۱۲ هزار نفر از روی سایر مطالعات و تحلیل داده‌ها انجام‌شده است.

تحقیق مذکور در مجله انگلیسی Nutrition منتشرشده و توضیح داده است چگونه یافته‌های علمی درباره افراد مسنی که رژیم غذایی مدیترانه‌ای داشتند با عمر طولانی آن‌ها مطابقت داده‌شده است.

ابتدا اینکه این نوع رژیم غذایی مانع از بروز مرگ زودرس در افراد می‌شود.

سبک زندگی و غذایی مردم در جنوب ایتالیا و یونان با مردم اروپای شمالی و آمریکای شمالی مورد مقایسه قرار گرفت و به این نتیجه رسیدند که: مصرف زیاد غذاهای گیاهی و سیبزجات، آجیل، میوه ، غلات و روغن‌زیتون و مصرف متوسط لبنیات، گوش و شراب قرمز و نیز مصرف کم تخم‌مرغ و شیرینی می‌تواند عوامل مؤثر بر طول عمر باشد.

تحقیق روی راز بقای ۵۲۰۰ نفر از افراد ۶۲ سال با بالای منطقه مولیس در مرکز ایتالیا نیز بخشی از این تحقیق جدید شد تا نشان دهد رژیم غذایی مدیترانه‌ای با طول عمر رابطه مستقیم دارد.