درنگ: براساس گزارش ساینس الرت، نتایج مطالعه‌ای جدید نشان می‌دهد خوابیدن بر روی پهلوی چپ برای سلامت بدن بهتر است تا خوابیدن بر پهلوی راست. براساس نتایج این تحقیق که در پایگاه اینترنتی فوکوس منتشر شده‌است، دلایل زیادی برای این ادعا وجود دارد: خواب بر روی پهلوی چپ جریان خون را آسان‌تر می‌سازد. شریان آئورت که سرخرگ اصلی خون‌رسان به بدن است در قسمت بالایی و اتصال به قلب به سمت چپ انحنا می‌یابد. بنابراین وقتی به روی پهلوی راست خود می‌خوابیم خون را مجبور می‌کنیم در این قسمت بر خلاف جاذبه زمین جریان رفته و به بالا برود.

همچنین طبق این مطالعه تحقیقاتی، کسی که از مشکلات گوارشی مثل سوزش سر معده رنج می‌برد نیز بهتر است بر پهلوی چپ بخوابد زیرا مری از سمت راست به معده وصل می‌شود و زمانی که فرد روی پهلوی چپ بخوابد، اسید معده نمی‌تواند به مری بازگردد.

همچنین براساس آناتومی بدن انسان، چون برخی ارگان‌های داخلی مهم بدن انسان مانند طحال، معده و لوزالمعده در قسمت چپ قرار دارند خوابیدن روی پهلوی راست ممکن است مانع از فعالیت این اندام‌ها شود.