درنگ: سامسونگ می‌گوید این نمایشگر کش‌سان کاربری‌های زیادی دارد؛ از الکترونیک‌های پوشیدنی تا نمایشگر‌های خودرو. همچنین می‌تواند نسل جدیدی از تجهیزات پوشیدنی مقاوم که پس از ضربه خوردن به حالت اولیه بازمی‌گردند را ایجاد کند. زمانی که از بالا به نمایشگر فشار وارد می‌شود،‌ مانند یک بادکنک دچار فرورفتگی می‌شود و سپس به حالت قبل خود باز می‌گردد.