درنگ: با دستور و پیگیری دستگاه قضایی ، روند مسدود سازی تلگرام آغاز شد. بر این اساس تلگرام در ایرانسل مسدود شد.

  دستور مسدودسازی تلگرام صادر شد | جزئیات دستور قضایی برای فیلترینگ تلگرام | جرائمی که به موجب آن تلگرام فیلتر خواهد شد
  تلگرام از نظر عملیاتی قابل فیلتر نیست؟
  واکنش شورای عالی فضای مجازی به دستور قضایی برای فیلترینگ تلگرام