درنگ: روزنامه جمهوری اسلامی نوشت: علت جلوگیری از فعالیت این مجری در تلویزیون مسائل اخلاقی بوده است! امید است سایر افرادی که هیچگونه مشکل اخلاقی، اقتصادی و… در کشور ندارند نیز بتوانند از ممنوع التصویری خارج شوند و واقعاً صدا و سیما به یک رسانه ملی تبدیل گردد.

  مجری پُرحاشیه صدا و سیما پس از ۵ سال به تلویزیون بازگشت