درنگ: روزنامه جمهوری اسلامی نوشت: فضای مجازی همچون یک ناظر دلسوز به دنبال او بود و امروز که به‌رغم حمایت‌های محفلی خاص دستگیر شده است، امید آن می‌رود که این تحقیر درس عبرتی برای کسانی باشد که در احقاق حقوق مردم کوتاهی می‌نمایند.

ماجرا از این جنبه نیز جالب است که نه‌تنها ذره‌ای ندامت و پشیمانی برای آن‌چه مرتضوی انجام داد در او دیده نمی‌شود، بلکه بعد از صدور حکم از سوی عدلیه نظام، خیلی خونسرد و راحت به روستاهای سرسبز و خوش آب و هوای شمال کشور می‌رود و به ریش همه می‌خندد! البته مقصر اصلی او نیست بلکه سیستم و فضای حاکم بر آن دولت فخیمه پاک‌دستان بود که او و امثال او را رشد داده و بر سر ملت مسلط کردند.

  مرتضوی به زندان اوین تحویل داده شد | تقاضای مرتضوی از رئیس قوه قضاییه برای بازبینی پرونده‌ | وکیل مرتضوی: موکلم مظلوم است!
  واکنش پدر یک قربانی کهریزک به بازداشت سعید مرتضوی | این حکم و ماجراهای پیش‌آمده در اجرای آن ما را جریحه‌دار کرد