درنگ: بهمن شریف‌زاده از روحانیون حامی احمدی‌نژاد گفت:

* مسئله رهایی آقای بقایی در حقیقت یک نماد است و با رهایی آقای بقایی و مشایی اتفاقی می‌افتد آن اصلاحی که آقای احمدنژاد به دنبال آن هستند محقق می‌شود.

* ایشان با نامه‌ای که به رهبری نوشتند پیشنهاد اصلاحات اساسی دادند که یک بند از آن آزادی همه کسانی بود که به دلیل انتقاد به نظام در زندان به سر می‌برند.

* شما دیدید در بست نشینی امامزاده صالح آقای احمدی نژاد اسمی از آقای بقایی نیاورد و خواستار آزادی همه زندانیان سیاسی شدند.

* اینکه کسی هست که حرف مردم را می‌زند و می‌توان پشت سر او قرار گرفت و انقلابی ماند. حالا بعضی‌ها می‌گویند اینها بازی است تا انقلاب را حفظ کنند اما بازی نیست.

* بقایی در زندان در حال جان دادن است؛ مشایی حکم زندان دارد خود آقای احمدی نژاد در معرض خطر است. اصلا اینها بازی نیست. کار آقایان روسای قوا تمام است و باوری نسبت به آنها وجود ندارد.