این روبات در رستورانی به نام کالی‌برگر نصب شده‌بود تا به جای یک یک سرآشپز واقعی کار کند اما تنها پس از گذشت یک روز، به مرخصی اجباری رفت تا تغییراتی در آن ایجاد شود. همکاران این روبات در رستوران نیز باید دوره‌های ویژه‌ای ببینند تا بتوانند به او در سازگاری با تعداد سفارش‌ها کمک کنند.

انتشار خبر استفاده از روبات همبرگر‌پز در این رستوران باعث شد سیلی از مشتریان روانه رستوران شوند و افزایش تعداد سفارشات فلیپی را با مشکل مواجه ساخت.

شرکت میسو روباتیکز سازنده فلیپی می‌گوید درحال آزمایش کد کنترلی در روبات بوده‌است تا از سرعت عمل او در پخت همبرگرها متناسب با تعداد سفارش مشتریان اطمینان حاصل کند. تا پیش از آغاز فلیپی در این رستوران،‌گفته می‌شد این روبات از توانایی پخت ۲۰۰۰ همبرگر در روز برخوردار است.

رستوران کالی‌برگر می‌گوید این روبات را با هدف رفع مشکلی که در جذب نیروی انسانی دارد استخدام کرده‌است زیرا با استفاده از این روبات نیازی به صرف هزینه و زمان برای آموزش دادن انسان‌هایی که پس از چند ماه کار خود را ترک می‌کنند نخواهند بود. این رستوران قصد دارد نسخه سریعتر فلیپی را در بیش از ۵۰ شعبه خود نصب کند.