درنگ :  «کلوئی» روبات دستیار شرکت ال‌جی قرار بود به اصلی‌ترین بخش نمایش خانه هوشمند این شرکت تبدیل شود و تاثیر هوش مصنوعی بر بهبود استفاده از آشپزخانه‌ها و خانه‌های هوشمند را به نمایش بگذارد. اما «کلوئی» نتوانست به سه دستور پی در پی که توسط مدیر بازاریابی شرکت ال‌جی داده شد عمل کند. نافرمانی که علاوه بر خنده حضار، به انتشار نقد‌های منفی شدید درباره «آغاز فاجعه‌بار یک روبات» و تمسخر کلوئی در شبکه‌های مجازی منجر شد.

دیوید وندروال مدیر بازاریابی ال‌جی کلوئی را نهایت سادگی در مدیریت خانه‌های هوشمند توصیف کرد و پس از آن براساس برنامه پرسش‌هایی را از او پرسیده یا دستورهایی به او داد، اما در سه مورد کلوئی هیچ واکنشی به او نشان نداد درحدی که وندروال مجبور شد با گفتن جمله‌هایی نظیر «روبات‌ها هم روز بد دارند»، «کلوئی از من خوشش نمی‌آید» و «کلوئی، هنوز نمی‌خواهی با من حرف بزنی؟» فضای استهزایی که در صحنه ایجاد شده‌بود را مدیریت کند.