محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان می‌گوید: یک جمله‌ای آقای اوباما دارد که گفت «اگر من می‌توانستم اجازه نمی‌دادم یک پیچ و مهره از برنامه هسته‌ای ایران باقی بماند». جمله‌ای هم بعد از این جمله گفت که ما در ایران باید به آن افتخار می‌کردیم، آن جمله این بود که گفت: «نمی‌توانم»!

وزیر امور خارجه کشورمان گفت: ترامپ از روز اول می‌خواست برجام را پاره کند. همه ما خیلی آرزوها داریم. در روابط بین‌الملل اما خیلی آرزوها تبعات دارد و این تبعات را هرکسی باید به آن توجه کند. نتیجه پاره کردن برجام توسط ترامپ این می‌شود که آمریکا در جامعه بین‌الملل منزوی خواهد شد. ممکن است برای آقای ترامپ این مهم نباشد، ممکن است برای مشاوران او مهم باشد یا برای دستگاه‌های حاکمیتی آمریکا این مهم باشد اما نتیجه این رفت وآمدها تاکنون این بوده که ترامپ چندبار اسقاطی‌ها را تمدید کرده و فعلا از نظر این ضوابط به برجام ادامه داده؛ ضمن اینکه بدعهدی‌ها هم ادامه یافته و سوءنیت آنها مشهود است.

وی به همشهری می‌گوید: هر بار که اسقاطی‌ها را تمدید کرد در کنارش چند عمل انجام داده تا مانع شکل‌گیری فضای مثبت شود. البته در این زمینه هم چندان موفق نبود؛ یعنی با وجود اینکه آمریکایی‌ها اقدامات ایذایی زیاد انجام داده‌اند اما سال گذشته ما بیشترین قرارداد فاینانس را امضا کردیم و بیشترین میزان سرمایه‌گذاری را در ایران داشتیم و همه اینها در دوران ترامپ اتفاق افتاد. اینکه ترامپ می‌خواهد چه کند؛ او حتما علاقه‌ای به بحث هسته‌ای ندارد اما اینکه چه شرایطی برای او فراهم شود بحث دیگری است.