درنگ :  نوروزی در مورد اظهارات علیرضا رحیمی نماینده مجلس درباره فیلم مربوط به خودکشی سینا قنبری می‌گوید: نسبت به فرمایشات آقای رحیمی که می‌گویند فیلم مربوط به خودکشی سینا قنبری نادرست است باید بگویم فیلم، فیلم درستی بود. فیلمی که ما مشاهده کردیم این بود که مرحوم قنبری با یک پلاستیک تا شده مشکی وارد دستشویی می‌شود و مدتی بعد یکی از نظافتچی‌ها به آن دستشویی می‌رود و می‌بینند که ایشان مرده است.

وی اضافه کرد: در هر ۱۰ هزار پرونده خودکشی یک پرونده مانند خودکشی سینا قنبری داریم. در این حالت فرد طناب و یا وسیله‌ای را که با آن می‌خواهد به گردن خود می‌بندد و سپس کمر را خم می‌کند و به حالت آفتاب مهتاب که به بدن خود می‌دهد، ضربه به فک فرد می‌خورد و نخاع سریع قطع می‌شود.

نوروزی در پاسخ به این سوال که مگر اتاق مانیتورینگ دوربین‌ها مأمور و یا نگهبانی ندارد که متوجه شود سینا قنبری با یک پلاستیک وارد دستشویی شده و خارج هم نشده است گفت: ساعت ۳ نیمه شب بوده و حال ممکن است طرف خواب بوده و یا متوجه نشده باشد.

وی درباره گزارش بازدید نمایندگان از مجلس شورای اسلامی و نحوه ارائه آن نیز گفت: رئیس گروه آقای ملکشاهی هستند و باید از ایشان پرسید این گزارش چه می‌شود؟ قرار بود این گزارش توسط آقای ملکشاهی جمع‌بندی و در مجلس خوانده شود اما ایشان به لحاظ مصاحبه‌هایی که بعضی از دوستان داشتند انصراف داد و کمیته هیأت بازدید از اوین را تعطیل کرد.