درنگ: گروهی از محققان موسسه RMIT نوعی رنگ را ابداع کرده‌اند که می‌توان از آن برای تولید انرژی پاک استفاده کرد. این رنگ از ترکیبی از اکسید تیتانیوم که در تمام رنگ‌های دیواری وجود دارند و ترکیبی جدید به نام سولفید-مولیبدنوم مصنوعی تشکیل شده‌ است. ترکیب جدید عملکردی مانند بسته‌های ژل سیلیسی دارند که در محصولات مختلف به عنوان جاذب رطوبت قرار داده می‌شوند.

این ترکیب جدید علاوه بر رطوبت،‌ نور خورشید را از هوای اطراف جذب می‌کند. سپس می‌تواند آب جذب کرده را به هیدروژن و اکسیژن تجزیه کند و هیدروژن را برای استفاده در پیل‌های زیستی یا خودروهای هیبریدی جمع‌آوری کند.

به گفته محققان با رنگ زدن دیوارهای معمولی با این رنگ جدید می‌توان یک آجر معمولی را به یک واحد مولد انرژی تبدیل کرد. محققان انتظار دارند این رنگ تا پنج سال دیگر به صورت تجاری و با قیمتی مناسب وارد بازارهای جهان شود.

از این رنگ می‌توان برای پوشش دادن سطوحی استفاده کرد که میزان جذب نور خورشید در آنها با هزینه نصب پنل‌های خورشیدی همخوانی ندارد تا به این شکل میزان خروجی انرژی پاک در ساختمان‌ها را به حداکثر رساند. به کمک این ابداع جدید هر سطحی،‌ دیوارها،‌ فنس‌ها، سایه‌بان‌ها و حتی لانه سگ یا گربه را نیز می‌توان در مسیر تولید انرژی پاک مورد استفاده قرار داد.