درنگ: این رکورد که به تازگی و سال گذشته شکسته شده‌ بود باری دیگر توسط بیش از هزار روبات که رقصی همزمان را به نمایش می‌گذاشتند، شکسته شد.

سال گذشته ۱۰۰۷ روبات این مراسم رقص همزمان را اجرا کرده‌ بودند. تمامی این روبات‌ها دوبی نام دارند و علاوه بر رقص می‌توانند صحبت کنند یا حرکات تائیچی انجام دهند. روبات‌ها محصول شرکت فناوری WL Inteligent هستند و توانسته‌اند رکورد بیشترین تعداد روبات‌هایی که همزمان می‌رقصند را در جهان به نام خود ثبت کنند.